Prodaja oplate

  • Želite da prodate Vašu upotrebljenu oplatu?
  • Mi se interesujemo za nju!

Prilagođena pakovanja

  • Tražite određenu korišćenu oplatu?
  • Mi ćemo Vam obezbediti sve što tražite.

Selektro ploča

OVAJ onlajn pronalazač proizvoda za odgovarajuću oplatnu ploču na objektu!

Doka Staxo 100 frame 1.80m  |  3030E

Štampanje
  • Marka: Doka
  • Mesto: Grčka

Used Doka Staxo 100 frames in very good condition. The material is galvanized and ready to use.

Any Staxo accessories can be provided on request. Partial quantities on request.

Subject to prior sale

3-star formwork
Immediate ready for functional & operational use, professionally cleaned, used formwork suitable for high quality requirements
3-star formwork.Immediate ready for functional & operational use, professionally cleaned, used formwork suitable for high quality requirements
280 komada
Bez PDV-a
€ 30.800,00

Organizujte posetu

Karakteristike proizvoda

  • Polovan
  • Pojedinačna provera kvaliteta
  • Spremna za upotrebu
  • Pocinkovana
Pakovanje 3030E sastoji se od:
Količina Broj artikla Opis
280 pcs. 582300000 Staxo 100 frame 1.80m
14 pcs. 582783000 Doka load-bearing tower pallet

Pitanja i odgovori