Prodaja oplate

  • Želite da prodate Vašu upotrebljenu oplatu?
  • Mi se interesujemo za nju!

Filter Resetujte filtere

Prilagođena pakovanja

  • Tražite određenu korišćenu oplatu?
  • Mi ćemo Vam obezbediti sve što tražite.

Selektro ploča

OVAJ onlajn pronalazač proizvoda za odgovarajuću oplatnu ploču na objektu!

Quality assessment

Find the fitting quality standard for your used formwork easy, fast & transparent.

Oplate sa nosačima

Različite korišćene oplate sa nosačima predstavljaju savršenu alternativu ramovskoj oplati. Oplatu sa nosačima odlikuju niži troškovi nabavke materijala, veliki broj upotrebnih ciklusa i visok kvalitet betona. Ova vrsta oplate je naročito preporučljiva kod velikih površina.Ne postoje proizvodi u ovoj kategoriji.