Prodaja oplate

  • Želite da prodate Vašu upotrebljenu oplatu?
  • Mi se interesujemo za nju!

Filter Resetujte filtere

Prilagođena pakovanja

  • Tražite određenu korišćenu oplatu?
  • Mi ćemo Vam obezbediti sve što tražite.

Noseće skele

Sa sistemima nosećih skela unapredićete Vaše gradilište u pogledu bezbednosti, ekonomičnosti i fleksibilnosti. Zahvaljujući ovim faktorima upotreba nosećih skela dobija na značaju.Hvala za Vaš komentar!
Trudimo se da uvažimo Vaše predloge u najvećoj mogućoj meri.