Prodaja oplate

  • Želite da prodate Vašu upotrebljenu oplatu?
  • Mi se interesujemo za nju!

Filter Resetujte filtere

Prilagođena pakovanja

  • Tražite određenu korišćenu oplatu?
  • Mi ćemo Vam obezbediti sve što tražite.

Radne platforme i sigurnosni sistemi

Povećajte bezbednost na gradilištu sa specijalnim radnim platformama i sigurnosnim sistemima. Sa zaštitnim rešetkama i sklopivim platformama ste kompletno opremljeni.Hvala za Vaš komentar!
Trudimo se da uvažimo Vaše predloge u najvećoj mogućoj meri.