Prodaja oplate

  • Želite da prodate Vašu upotrebljenu oplatu?
  • Mi se interesujemo za nju!

Prilagođena pakovanja

  • Tražite određenu korišćenu oplatu?
  • Mi ćemo Vam obezbediti sve što tražite.

Selektro ploča

OVAJ onlajn pronalazač proizvoda za odgovarajuću oplatnu ploču na objektu!

Quality assessment

Find the fitting quality standard for your used formwork easy, fast & transparent.

DokaPly natural 20mm, 1.25x2.50 *NEW*  |  4445E

Štampanje
  • Marka: Doka
  • Mesto: Nemačka

High quality Brazilian Elliotis Pine plywood!
245 packages of pine plywood available - thickness 20mm - format 1,250 x 2,500mm. The sheets are uncoated and consist of 7-layer Brazilian Elliotis Pine, crosswise veneer layers. The plywood sheets have never been used and are delivered in their original packaging. Subject to prior sale

3-star formwork
Serviced & ready to use, professionally cleaned, used formwork suitable for demanding requirements
3-star formwork.Serviced & ready to use, professionally cleaned, used formwork suitable for demanding requirements
34.375

€ 4,60 / m²
cena bez poreza & pakovanja

Organizujte posetu

Karakteristike proizvoda

  • Spremna za upotrebu
  • Novi materijal
  • Višeslojna oplatna ploča
Pakovanje 4445E sastoji se od:
Količina Broj artikla Opis
11,000 pcs. - DokaPly natural 20mm, 1.25x2.50

Skinuti

Pitanja i odgovori