Prodaja oplate

  • Želite da prodate Vašu upotrebljenu oplatu?
  • Mi se interesujemo za nju!

Prilagođena pakovanja

  • Tražite određenu korišćenu oplatu?
  • Mi ćemo Vam obezbediti sve što tražite.

Selektro ploča

OVAJ onlajn pronalazač proizvoda za odgovarajuću oplatnu ploču na objektu!

DokaPly natural 20mm, 1.25x2.50 *NEW*  |  4445E

Štampanje
  • Marka: Doka
  • Mesto: Nemačka

High quality Brazilian Elliotis Pine plywood!
245 packages of pine plywood available - thickness 20mm - format 1,250 x 2,500mm. The sheets are uncoated and consist of 7-layer Brazilian Elliotis Pine, crosswise veneer layers. The plywood sheets have never been used and are delivered in their original packaging. Subject to prior sale

3-star formwork
Immediate ready for functional & operational use, professionally cleaned, used formwork suitable for high quality requirements
3-star formwork.Immediate ready for functional & operational use, professionally cleaned, used formwork suitable for high quality requirements
34.375

€ 4,60 / m²
cena bez poreza & pakovanja

Organizujte posetu

Karakteristike proizvoda

  • Spremna za upotrebu
  • Novi materijal
  • Višeslojna oplatna ploča
Pakovanje 4445E sastoji se od:
Količina Broj artikla Opis
11,000 pcs. - DokaPly natural 20mm, 1.25x2.50

Skinuti

Pitanja i odgovori